Vielser

VIELSER 

Malina Heilmann og Bo Søndergaard Nielsen
nu begge: Heilmann Søndergaard Nielsen
Viet i Kerte Kirke 23. september 2017

Julie Kristensen og Kenneth Holm Rasmussen
Viet i Kerte Kirke 15. april 2017