Stillingsopslag

Graver ved Kerte Kirke

Stillingen som graver ved Kerte Kirke, Kerte Sogn er ledig til besættelse snarest muligt.

Graverstillingen ved Kerte Kirke er en fuldtidsstilling.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 1, da der ikke er krav om gartnerisk uddannelse.
Årslønnen aftales indenfor intervallet 259.595 kr. – 334.742 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er årligt kr. 259.596.
Der er til stillingen knyttet et rådighedstillæg på 19700 kr. årligt (pr. 31.03.12), for tiden 1711,35 kr. pr måned.

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentlig Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Finansministeriet og Forbundet af kirke- og kirkegårdsansatte med tilhørende protokollat for gravere.

Nuværende tjenestemandsansatte gravere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for gravere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start.

Stillingen indebærer, at graveren skal tage sig af arbejdet på kirkegården, idet kirketjeneren klarer en del af arbejde med kirke, gudstjenester og kirkelige handlinger.
Graveren har fortrinsvis fri hver søndag, men skal afløse ved kirketjenerens ferie og fri weekender.

Menighedsrådet forventer en medarbejder, der kan arbejde selvstændigt,  har lyst og evner til have og planter, er stabil og har en venlig og imødekommende optræden.

Yderligere oplysning om stillingen, herunder stillingsbeskrivelse, kan fås ved henvendelse til kontaktperson Dorit Stingsted tlf. 21420310 eller menighedsrådets formand Lars Kr. Pedersen tlf. 20802389.
Ansættelses samtaler forventes i uge 33.
Stillingen ønskes besat pr. 1. september 2017.

Ansøgning sendes/mailes til formanden og skal være denne i hænde senest 10. august -2017. kl. 19.00. Mail: 7811@sogn.dk

Kerte Menighedsråd
Lars Kr. Pedersen
Bjergevej 14 – 5560 Årup