Stillinger

Organist /kirkemusiker søges

En stilling som organist ved Orte kirke og Kerte kirke i Assens Provsti er ledig og ønskes besat snarest muligt. Stillingen er på 10 timer pr. uge.

Organisten forventes at varetage følgende opgaver:
– spille orgel og medvirke ved gudstjenester og kirkelige handlinger i begge kirker
– selv spille ved /medvirke ved 4 årlige kirkekoncerter fordelt på de to kirker
– spille klaver ved gudstjenester og arrangementer i begge kirker
– forberede særlige gudstjenester i samarbejde med præsten, herunder indøve salmer med konfirmanderne.

Orglet i Kerte er renoveret i 2016 og er bygget af P. Bruhn & søn og dispositionen omfatter 12 stemmer fordelt på 2 manualer og pedal.
Orglet i Orte er bygget i 1978 af P. Bruhn & søn og dispositionen omfatter 12 stemmer fordelt på 2 manualer og pedal. Orglet er renoveret i 2018 og siges at være et fremragende instrument.

Vi forventer, at du:

  • er engageret og kan samarbejde naturligt med begge menighedsråd, den fælles præst og de øvrige medarbejdere
  • har en bred musikinteresse og som minimum vil være i stand til både at spille gamle og nye salmer og højskolesange
  • har erfaring med orgel- og klaverspil
  • er fleksibel
  • kan improvisere og f.eks. lave et spontant indslag ved gudstjeneste sammen med kirkesangeren
  • holder dig ajour, således at du vedligeholder din faglighed
  • vil være med til at holde det musikalske niveau højt i begge kirker samt gerne komme med nye input

Ansættelse sker ved Kerte Sogns Menighedsråd, Kertevej 58, 5560 Aarup.
Der er tillige pligt til at gøre tjeneste ved Orte Sogns Menighedsråd, Orte Byvej 16, 5560 Aarup.

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 –
Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.

Årslønnen for en kirkemusiker aftales indenfor intervallet 277.280,47 kr. – 405.255,49 kr. (nutidskroner).
Fikspunktet er 284.389,89 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 21.372,75 kr. (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.
Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 309.460,01 kr. – 377.083,60 kr. årligt (nutidskroner).
Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 39.816,23 kr. – 61.839,93 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.
Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 298.609,82 årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 313.737,82 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet.
Rådighedstillægget udgør årligt 30.269,02 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 2-3 kirker.
OK tillæg på 922,17 kr. årligt (nutidskroner). OK tillægget gives kun til kirkemusikere omfattet af organisationsaftalen mellem Kirkeministeriet og CO10.
Løn, OK-tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.
Aftalerne kan ses på http://www.folkekirkenspersonale.dk
Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.
Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer og børneattest samt at der er 3 måneders prøvetid.

Nærmere oplysning om stillingen kan fås ved kontaktperson i Kerte Menighedsråd, Lene Sørensen på tlf. 61683020, kontaktperson i Orte Menighedsråd, Marianne Jakobsen på tlf. 66168806 eller ved sognepræst Susanne Andersen på tlf. 64431247.
Se endvidere de to kirkers hjemmesider http://www.ortekirke.dk og http://www.kertekirke.dk
Ansøgning med relevante bilag sendes elektronisk til Kerte Kirkes mailadresse 7811fortrolig@sogn.dk mrk. ”organist”.
Ansøgningsfrist er den 15. september 2019 kl. 12.
Samtaler samt prøvespil forventes afholdt i uge 38/39