Set & sket

 – Lidt af hvert


Udflugt til Skarø

Udflugten for Orte, Skydebjerg og Kerte kirker den 25. september 2020 gik i år til Skarø, en lille smuk perle i det fynske øhav. Se fotos fra turen her:

previous arrow
next arrow
Slider

Høstgudstjeneste 20. september 2020

Igen i år havde Jørn Erik pyntet kirken overdådigt smuk til høstgudstjenesten

previous arrow
next arrow
Slider

 

 


2020

Vi har haft
menighedsrådsvalg
i Kerte Sogn

Det nye menighedsråd er:
Lars Kristian Pedersen
Inge Lise Hansen
Hans Kristian Kristensen
Lene Aagaard Sørensen
Ursula Jakobsen

Suppleanter:
Pia Perch-Nielsen
Helle Damkær Hansen
Bjarne Skovsende Hansen

Orientering om afstemningsvalg

Der kan udløses et afstemningsvalg ved at indgive en
kandidatliste senest den 13. oktober 2020.

Kandidatlisten kan indleveres på:
Kaslundvej 22 kl. 09-16 og
på Snerlevej 4, 5560 Aarup kl. 14-16.

Der skal vælges 5 medlemmer.

5 stillere skal underskrive kandidatlisten.

Menighedsrådet vælges for en periode på 4 år.
Kandidatlisten skal udfyldes på den officielle
blanket fra Kirkeministeriet.


Flisegang og tørresnor til Kerte Præstegård!

Først blev området mellem kirkegården og præstegården befriet for det uvejsomme buskads.

Og dernæst blev der også arbejdet på haven bag præstegården. Der blev plads til en ny, lille terrasse, samt en rollatorvenlig flisegang til at forbinde adgangen til den østvendte terrasse.
Som det ses, kom der også tørresnor til præstegården igen!

 

previous arrow
next arrow
Slider

Sommerhilsen fra Susanne Præst

Noget om at være sendt til tælling…
Vi har bedrevet kirketælling i mange år: Vi har talt kirkegængere og skrevet flittigt ned, hvor mange der har været til hver gudstjeneste, barnedåb, konfirmation, begravelse og hvert bryllup, og hver koncert.
Jo flere kirkegængere, jo bedre! Vi har glædet os over hver og én, der kom ind i kirken.

Pludselig blev vi sendt til tælling af Corona pandemien på en helt anden måde: nu var det nærmest jo færre, jo bedre. Max. 10 til bryllup og dåb, f.eks.
Så kom ændringen til, at der skulle være 4 m2 pr. person. Først som en regel for begravelser, siden som generel regel.
Så blev det op til 50. Og snart følger nye regler.

Det har alt sammen været nødvendigt. Men dybt beklageligt for de sørgende, der gerne ville have set en fyldt kirke ved afskeden med deres kære.
Det har været godt at opleve, hvordan mange har været glade for dog at kunne deltage på kirkegården, hvor der gerne måtte være flere end i kirken.

Og smilene var dejlige, da vi så åbnede kirkerne igen for gudstjenester.
Det var noget med, at man kan føle samme gensynsglæde med sin kirke, som man kan med et menneske, man holder af.
Tænk at kunne sidde og lade blikket vandre rundt til alter og krucifiks, døbefont og prædikestol. ”Goddag igen! Nå, I er her stadig”!
”Ja, selvfølgelig, vi er jo en del af inventaret. Og det er du jo på en måde også, kære kirkegænger”!

Sådan kan man i hvert fald sagtens føle sig. På den gode måde!

Rigtig god sommer – vi ses i kirken!
Med venlig hilsen

Susanne Andersen.


9/6 2020 Det kommende valg til menighedsrådet

Ved orienteringsmødet tirsdag den 9. juni i konfirmandstuen var der flere af de fremmødte, som viste interesserede for menighedsrådets arbejde, og som vil overvejer at opstille på efterårets valgforsamling.

De fremmødte gæster blev orienteret om arbejdet i den forløbne funktionsperiode. Visioner, ønsker og ideer til det kommende menighedsråd blev fremlagt.

Der blev gjort rede for det seneste års regnskab og det kommende budget.

Der blev orienteret om datoer og regler for opstilling og valgforsamling, og orienteret om muligheden for at udløse afstemningsvalg.

Det blev ligeledes oplyst at menighedsrådet mangler flere kandidater, og at de som kunne være interesseret i at deltage i arbejdet, er velkomne til at kontakte menighedsrådet på:

Mail: 7811@SOGN.DK 

Den nye valglov trådte i kraft den 1. januar 2020, og i år er det første gang den nye valgform finder anvendelse.
Læs mere om Menighedsrådsvalg 2020


Stemningsbilleder fra Kerte kirke

Nadveren genindført

I dag søndag den 7. juni 2020 blev nadveren igen indstiftet i Kerte Kirke, efter at den pga. korona smittefare har været forbudt i flere måneder.
Den blev uddelt under særlig hensyntagen til smittefare.

På bunden af hvert enkelt alterbæger var der lagt en oblat. Susanne Præst gik derefter rundt til den enkelte og sagde “dette er Jesu legeme“, hvorefter oblaten kunne indtages.
Derefter skænkede hun til hver enkel deltager i alterbægeret med ordene “Dette er Jesu blod“.

Vi havde den glæde at have besøg af Rasmus Mikkelsen fra Aarup, som på klaver akkompagnerede  kirkesanger René Kappendrup.
Og så havde Jørn Erik selvfølgelig kaffe og kage klar efter gudstjenesten.

 


– i anledning af 75-året for Danmarks befrielse 4.-5. maj 2020.

 

Kerte Gymnastikforening og Kerte Kirke hejser flag
– i anledning af  75 års fejringen for befrielsen

 

previous arrow
next arrow
Slider

Nytårsaftens Gudstjeneste

Nytårsaftens gudstjeneste i kirken, som Jørn Erik igen i år havde pyntet smukt, blev traditionen tro afsluttet med kransekage og champagne.  Vi havde den glæde, at byde kirkens nye organist velkommen. Frede Holger Thorsen, som ud over at spille også er komponist. Han sluttede gudstjenesten et af sine egne flotte numre.

 

Juledags Gudstjeneste

Juledags gudstjeneste blev indledt med smuk orgelmusik, Adeste Fideles, spillet af organist Søren Frandsen fra Aarup.


Julekoncert

Kirken var næsten fuld, da der den 15. december var julekoncerten med Hillside Gospel Singers fra Vissenbjerg, der tæller godt 30 medlemmer. Det var lidt spændende hvor mange gæster, der ville trodse det dårlige vejr med kraftig blæst og regn. Men til stor glæde for alle, trodsede rigtig mange vejret. De fik som belønning en dejlig aften med smuk julesang.
Ud over nogle rigtig gode gospelsange på engelsk blev der også sunget danske julesalmer og julesange.
Bente var solist på “Go, tell it on the Mountain” og en julegospel, “Christmastime is here”, som dirigenten Annette Lynghøj, der leder koret, selv har skrevet.
Korets pianist, Mikkel, var forhindret den aften, men til korets og gæsternes glæde dukkede deres tidligere pianist op.
Koret gav en flot koncert og fik mange klapsalver med undervejs.


Pandekagegudstjeneste med
Kirkemusen 8. nov. 2019

 

Der var pandekagegudstjeneste kirken fredag 8. november. Kirkemusen, Tine K. Skau, var med sin sjove og rørende tilstedeværelse til stor glæde for både små og stor. René, der er kirkesanger, og Elisabeth Koch deltog med musikalsk akkompagnement mens en flok skønne og dygtige børn gav den gas med fagter til sangene.
Da gudstjenesten var slut gik alle i konfirmandstuen, hvor Lise, Dorit og Jørn Erik stod parat med pandekager og masser af lækkert tilbehør.

previous arrow
next arrow
Slider

 


Koncert med ”Phønix” 2019

Phønix December 2015

Tirsdag d. 29. oktober gav folkemusikgruppe Phønix, der er kendt langt ud over Danmarks grænser, en forrygende flot koncert i Kerte Kirke. Gruppen har  modtaget 2 Danish Music Awards for albummet “Folk” i 2008 og 2 for albummet “pigen & drengen” i 2002. Gruppen består af Anja Præst Mikkelsen, Karen Mose Nørgaard, Jesper Falch og Jesper Vinther Petersen.

Læs mere om gruppen her http://www.phonixfolk.dk/

 

 


Sogneudflugt til Roskilde 2019

Kerte og Orte Kirkes fælles sogneudflugt 8. september gik i år til Roskilde. Her kunne deltagerne vælge mellem besøg på Vikingeskibsmuseet eller en rundvisning i kongegravene i Roskilde Domkirke.
Udflugten startede med kaffe og rundstykker i bussen på vej til Sjælland. Efter ankomsten var der gudstjeneste med barnedåb i Roskilde Domkirke. Derefter kørte bussen selskabet til Ledreborg Slot, hvor der blev serveret en dejlig velsmagende middag på Restaurant Fasaneriet.
Efter middagen tog den ene del af selskabet til Vikingeskibsmuseet, mens de andre fik rundvisning i domkirken. Turen sluttede med kaffe og wienerbrød ved bussen inden turen gik tilbage til Vestfyn.

Fotos: Grethe Mortensen, Leif Hansen og Vivian Hvenegaard.

 

previous arrow
next arrow
Slider

Konfirmation i Kerte Kirke 2019

I det skønneste solskin, lørdag d. 11. maj, blev 8 unge konfirmeret i Kerte Kirke. Der var 2 piger og 6 drenge. Vi ønsker dem hjertelig tillykke med den store dag.

previous arrow
next arrow
Slider

 Skærtorsdagsgudstjeneste med festligt måltid i kirken 2019

Torsdag den 18. april
Den traditionsrige gudstjeneste med spisning, hvor vi står omkring langbordet i kirken gav rige muligheder for gode samtaler mellem de fremmødte. På et tidspunkt gik måltidet over i et egentligt nadvermåltid med brød og vin. Gudstjenesten sluttede med at lysene blev slukket med tanke på Jesu lidelser og død langfredag.

 

 

previous arrow
next arrow
Slider

Konfirmandernes gudstjeneste 2019

Brødrene Nicklas og Janik blev begge kattekonger

Fredag den 29. marts 2019
Tema: Midt mellem fastelavn og påske! 
Det var konfirmanderne, der bestemte ved deres egen gudstjeneste! Og i år havde de besluttet at vise forbindelsen mellem fastelavn og påske. For deres egen gudstjeneste ligger midt imellem.
Derfor blev der:
– Tøndeslagning med hjemmedekorerede tønder med både fastelavns- og påskemotiver.
Der var en tønde for både de mindste og én for de lidt større børn.
– Og et samarbejde med ”Kirkemusen”, Tine K. Skau, der sammen med konfirmanderne og Susanne gav linket til påsketemaet, også gennem musik.
– Hvad fik vi at spise? Ikke pandekager denne gang, men konfirmandernes egne fastelavnsboller og romkugler + de godter, der var er inden i fastelavnstønderne?
Og så var der også pizza!

 

previous arrow
next arrow
Slider

Stillegudstjeneste 2019

Søndag d. 27. januar
Kerte Kirke lyste op på lang afstand i vinter mørket, og havde på denne mørke søndag aften i januar, hvor der var Taizé inspireret Stillegudstjeneste, trods verdensmesterskabet i håndbold, lokket en lille skare i kirke.
Ved denne gudstjeneste gik vi sammen ind i stilheden. Hver især fandt, på sin egen måde, ro og hvile i det smukke, gamle kirkerum ved klokkeringning og dæmpet belysning, der var som skabt til fordybelse. Der var enkelte tekstlæsninger fra Bibelen, bønner af Søren Kirkegaard og fællessange, både fra salmebogen og sangbogen. Eva glædede os med præludium og fløjtespil og Jørn Erik havde kaffen klar i våbenhuset efter gudstjenesten.


2018


Jul og nytår i kirken 2018

Det er noget ganske særligt at ankomme til kirke i jule- og nytårstiden: At nærme sig den oplyste kirke i skumringen på en juleaftens eftermiddag. At stå op julemorgen, og oven på den foregående aftens julefejring beslutte sig for at tage i kirke juledag og atter en gang lytte til det velkendte Juleevangelium, synge julesalmer og betragte kirkens juletræ med lysene. Tænke tilbage på julen gennem de leveår, man har haft, og sidde lidt i erindringen om dem, man engang fejrede jul med.
Og 2. juledag – den føles måske allerede som en afslutning på julen, men herfra skal lyde en opfordring til at ”få det hele med” og møde Evangelium og julesalmer, der inddrager en særlig dybde og erfaringer om kærlighed fra Gud, på baggrund af alle vore egne livserfaringer.

Nytåret hører også til i kirken! Der er tradition for, at vi i kirkerne efter gudstjenesten ønsker hinanden et godt nytår med et glas champagne og et stykke kransekage.

Med andre ord: En glædelig jul til jer alle – og et godt og velsignet nytår 2019!

Julens Gudstjenester

Det blev til tre dage med gudstjenester i den smukt pyntede kirke.

Lilljuleaftensdag, som faldt sammen med 4. søndag i advent, blev gudstjenesten forrettet af pastor emeritus Erik Jakob Petersen fra Gelsted. Bagefter var der servering af Jørn Erik’s gode kirkekaffe i våbenhuset.

Juleaftensdag den 24. december var det igen Kertes egen præst, Susanne Andersen, som ledte gudstjenesten. Som gæst deltog den prisvindende blokfløjtenist Monica Schmidt Andersen, der blev akkompagneret af kommende organist Søren Frandsen fra Aarup, som nu læser musik i Aarhus.  Også vores kirkesanger, Rene Kappendrup, gav et dejligt solonummer. Altsammen i skæret fra de levende lys på juletræerne i kirken.

Højmessen juledag blev en stille og højtidelig gudstjeneste, hvor juletræerne igen var tændt. Og selvfølgelig var der atter lavet kirkekaffe.

previous arrow
next arrow
Slider

Nytårsaftens-eftermiddag 2018 var der traditionen tro gudstjeneste. I våbenhuset var der severing af champagne og kransekage samt mulighed for at ønske hinanden tak for året der gik og velsigne det nye år, som starter til midnat.

previous arrow
next arrow
Slider

Luciagudstjenester med konfirmanderne 2018

Det er altid en stor og højtidelig oplevelse at se konfirmanderne bære lys ind iklædt hvide dragter og blå kapper, for drengenes vedkommende – til årets Luciaoptog. I år var ingen undtagelse. Mange var mødt op for at overvære de unge konfirmanders optog, læsninger og sågar guitarspil.

 

previous arrow
next arrow
Slider

Julekoncert i Kerte Kirke 2018

Torsdag 6. december kl. 19.30 var der traditionen tro julekoncert og hyggeaften i Kerte Kirke. Årets medvirkende var sangsolisterne sopran Anitta Nielsen og vores egen kirkesa

nger og tenor René Kappendrup. Som akkompagnatør og solist, det unge talent Rasmus Mikkelsen fra Aarup, på klaver og trompet. Repertoiret var de klassiske julesange og programmet bød på pop, duetter og trompet, fra O Holy Night, til Mariah Careys All I Want for Christmas og skønne klaver og trompet soloer.

 

previous arrow
next arrow
Slider

 


 

Gospelsang à la Elvis og 60 års fødselsdag

Søndag d. 25. november 2018 blev der i anledning af sognepræst Susanne Andersens fødselsdag holdt koncertgudstjeneste i Orte Kirke, ”Elvis i kirken”, med Karsten Holm og to dygtige musikere.
Efterfølgende var der Åbent Hus i Frøbjerg Samlingshus, hvor mange var mødt op for at lykønske fødselaren.
En stor tak til menighedsrådene for koncerten!

previous arrow
next arrow
Slider

Tak fra præsten:
Der skal lyde en stor tak for den venlige opmærksomhed omkring min 60 års fødselsdag søndag d. 25. november. Tak for smil og varme, som gjorde det til en festlig dag.
Tak, også i det hele taget, for et dejligt område at være præst i og for de gode samtaler og dén tillid, jeg møder, hvor jeg færdes i sognene.
Med varme nytårshilsener
Susanne Andersen.

Sognepræst Susanne Andersen skrev:
Jeg blev født d. 25. november 1958 i Skive, på adressen Frederiksdal Allé 5, ca. 75 meter fra Skives to kirker, der ligger lige ved siden af hinanden. Det er en lang historie med de to kirker skulder ved skulder. Den gamle Vor Frue Kirke skulle egentlig rives ned, men så blev der fundet nogle fantastiske kalkmalerier bag de gamle kalklag. Det reddede dens liv. Men ”den røde kirke”, Skive Kirke, som er meget større, blev bygget alligevel, med bl.a. min oldefar som murermester.
Selvom jeg altså er jyde af fødsel, har jeg – fra jeg var 19 og flyttede hjemmefra – dog boet på Fyn, bortset fra en ganske kort afstikker til Faurskovvej i Holsted. På Fyn har jeg boet i Odense, Røjleskov og Brenderup. Og, som præst, i Orte Præstegård fra 2004 – og i de seneste knap 8 år, i Kerte Præstegård.
Min 50 års dag i sin tid blev fejret i Skydebjerg Gl. Skole. 60 årsdagen bliver altså i Frøbjerg Samlingshus. Hvad bliver mon det næste? Gæt selv!
Med de varmeste hilsener til sognene, Susanne Andersen.


Pandekagegudstjeneste med Kirkemusen!

Fredag d. 9. november 2018 var Kirkemusen tilbage i Kerte Kirke.
Kirkemusen lå og sov da gæsterne kom i kirke, og børnene måtte vække musen før gudstjenesten med 3 x voksendåb kunne begynde. Kirkemusen underholdt børn og voksne med sin tavse mimik og musik og blandede sig i gudstjenesten, så det kunne være lidt svært for præsten at finde fodslag. Den syntes også, at dens musebamse skulle døbes. Men den havde allerede fået navn, så den gik ikke!
Efter gudstjenesten stod pandekagerne og alt tilbehøret klar i konfirmandstuen: kødsovs og salat, og selvfølgelig også det søde: is og sirup med mere.

previous arrow
next arrow
Slider

Morgensangsgudstjeneste

Søndag d. 21. oktober 2018 kl. 9.00 var der tidlig gudstjeneste, hvor vi samledes omkring klaveret og sang både morgensalmer og sange. Der var også evangelielæsning, Fadervor og velsignelse. Og som afslutning blev der læst op fra et stykke skønlitteratur med noget på hjerte. Efter gudstjenesterne var der kaffe og hyggesnak i våbenhuset.
En dejlig måde at starte søndagen på!


Høstgudstjeneste

Jørn Erik havde pyntet hele kirken meget smukt. Og også i år havde konfirmanderne, iført høstudstyr, fundet vej til kirken og var med til at festliggøre gudstjenesten. Landmænd, fødevareproducenter og haveejere har ikke haft en let sommer. Mange afgrøder blev ikke som forventet, undtaget frugthøsten, der i år nød godt af den megen varme og et rekord stort antal soltimer. Naturligvis takkede vi også i år for hele høsten, som vi gør hvert år, ved de traditionelle høstgudstjenester.
Efter gudstjenesten blev der selvfølgelig serveret god kirkekaffe af Jørn Erik.

 

previous arrow
next arrow
Slider

 


Sogneudflugten søndag d. 9. september 2018

Der var mange regntunge skyer på himlen, da bussen kørte afsted fra Orte og Kerte kirke med 49 spændte gæster. Morgenkaffen og rundstykkerne havde arrangørerne med og det blev serveret undervejs.

Gud ske tak, så artede vejret sig fra sin venlige og smukke side med byger og sol. Der kom nogle få dråber regn under besøget i Brunkulslejren i Søby, som ligger nær Herning, men ellers regnede det kun når selskabet opholdt sig indendørs.

Efter besøget i Brunkulslejren gik turen til Hotel Medi i Ikast, hvor der blev serveret lækker, mør, kalvesteg, stegt som vildt og til dessert var der islagkage.

Derefter gik turen til Baunekirken i Tjørring, hvor der var gudstjeneste og rundvisning i den specielle og nyistandsatte kirke.

Inden hjemturen blev der serveret friskbrygget kaffe og wienerstænger ved bussen.

previous arrow
next arrow
Slider
Det Brune Guld (1): De sidste øjenvidner 
Se de 8 afsnit af den historisk dokumentar om et energi- og industrieventyr, der begyndte helt tilbage i 1910 og først sluttede i 70érne. 25 øjenvidner fra brunkulstiden tager os med på en rejse tilbage til Danmarks farligste arbejdsplads.

Se også  Naturstyrelsens guide om Søby Brunkulsmuseum.

Baunekirken i Tjørring. Se den lille film, hvor én af kirkens præster, René Nord Hansen, fortæller om kirken.


Der var sommeraftens stillegudstjeneste d. 12. august 2018

Selv om sommeren kan være hektisk, så blev den i år både varm og solrig. Alligevel ønsker vi alle at få så meget ud af den som muligt. Vi kunne, denne regnfulde, kølige og grå aften midt i august, ved den Taizé inspirerede stillegudstjeneste, falde helt til ro i glæde, taknemmelighed, bøn, sang og stilhed i kirkens middelalder rum. Kirken var til anledningen oplyst af smukke stearinlys…
– og der var selvfølgelig kirkekaffe efter gudstjenesten.Søndag den 29. juli 2018 gudstjeneste 

– med barnedåb og kort altergang.

previous arrow
next arrow
Slider

Sommerudflugt til Kerte 2018

Sommerudflugten fra Aarup Lokalhistorisk Arkiv og Forening gik i år til Kerte. Arkivet udgav i foråret bogen ”Mølleknappe”, og udflugtens mål var netop at se matriklen hvor enestegården engang lå, samt en rundvisning i Kerte Kirke. Kirken havde venligt stillet konfirmandstuen til rådighed for selskabet. Kirketjener Jørn Erik havde i dagens anledning pyntet op med lys og blomster i kirken. I konfirmandstuen havde han dækket bord, lavet kaffe og gjort det så vældig hyggeligt for gæsterne.

Sommeren viste sig fra sin skønneste side, mens de ca. 30 deltagere tog turen ad den smukke markvej, Mølleknappe, som har navn efter gården, ned til engen hvor den engang lå. Mølleknappe brændte i 1947 og blev ikke genopbygget. Der fik de, foruden legenderne om Troldestenen i Brænde Å og de hellige munke på Torskebjerg, også bygningsbeskrivelse samt en nyere beretning fra avisen i 1935 om den forsvundne tjenestedreng fra Mølleknappe og de løbske heste.
Selskabet gik derefter tilbage til kirken, hvor der var rundvisning. Kerte Kirke var gennem århundreder nært knyttet til folkene på Mølleknappe, og enkelte prominente beboere blev sågar begravet i selve kirken. Gæsterne hørte lidt om kirkens historie og inventar, stenkisterne med ægteparret Farenhorst fra Billeskov, epitafierne og om mindepladerne over Bille-familien og deres gravkammer, som blev “genfundet” under gulvet i koret i 1930, men først blev udgravet 30 år senere.
Læs evt. mere Om kirken 

previous arrow
next arrow
Slider

Bålet og fakkeltoget ved Sankt Hans fejringen den 23. juni 2018 blev aflyst MEN:

Der var Sankt Hans gudstjeneste i Kerte Kirke med efterfølgende kaffe, hotdogs, øl og vand i Konfirmandstuen. Og selvfølgelig Midsommervisen og et par andre sommersange…

Kirkeligt set er Sankt Hans fejringen af Johannes Døberens fødselsdag (Sankt Hans er Sankt Johannes). Johannes Døberen var fætter til Jesus, og netop ½ år ældre, født d. 24. juni. I Kerte har der i mange år været en god tradition for at koble den kirkelige og den folkelige fejring af Sankt Hans og midsommeren. Vi håber at vi til næste år igen kan komme på Toften til fejring af Sankt Hans.


Konfirmation 12. maj 2018

Der var i år blot tre konfirmander i Kerte Kirke:

  • Christine Vikkelsøe-Pedersen
  • Magnus Nauer Nue Møller Sørensen
  • Sif Hansen

Vi ønsker jer alle tre HJERTELIG TILLYKKE og Guds rige velsignelse.

previous arrow
next arrow
Slider

Guldkonfirmander 2018

Lørdag d. 5. maj 2018 blev en mindeværdig dag for disse 12 guldkonfirmander fra konfirmandårgangen 1968.
Lige fra morgenstunden gik snakken livligt over kaffen og rundstykkerne. Lidt rundt i omegnen kom guldkonfirmanderne også, og så blev det tid til en gudstjeneste i Kerte Kirke, hvor der blev sunget både gammelt og nyt fra salmebogen og Højskolesangbogen.
Jubilarerne sluttede af med frokost på Hotel Aarup Kro. Et godt initiativ, taget af nogle af guldkonfirmanderne selv!

Siddende fra venstre:
Inger Andersen, Inge Lise Hansen, Ingrid Petersen, Inger Toudahl og Edith Andersen.
Stående fra venstre:
Henrik Hansen, Hans Erik Bøllingtoft, sognepræst Susanne Andersen, Søren Kristensen, Jørgen Carstensen, Ivan Christiansen, Jørgen Peder Andersen og Kurt Hugo Hansen.

previous arrow
next arrow
Slider

Pandekagegudstjeneste arrangeret af konfirmanderne 

Konfirmanderne havde arrangeret en hyggelig og børnevenlig gudstjeneste, flot og kreativt tilrettelagt af konfirmanderne, og medarbejderne. De havde malet ikoner, bygget gravhule, fremstillet tornekrone og kors til korsfæstelse, mens præsten måtte agere stand in for Maria til glæde for menigheden.
Efter gudstjenesten løb de mange børn rundt på kirkegården for at finde påskeæg og slik.
I konfirmandstuen blev der af flittige folk fra menighedsrådet serveret lækre pandekager med Jørn Eriks gode millionbøf samt sund bland selv salat. De lækkersultne kunne slutte af med is, syltetøj mm. i pandekagerne.

previous arrow
next arrow
Slider

Påsken i Kerte Kirke

I år bød påskedagene på det smukkeste vintervejr, men der var dejligt varmt inde i kirken. Skærtorsdag var der gudstjeneste med smukt dækket nadverbord, hvor snakken gik livligt, mens der blev smagt på lækkerierne som Lise og Leif havde arrangeret.
Budskabet påske søndag, som er glædens dag med nyheden om Jesu opstandelse og den tomme grav, giver os alle håb og mod. Gudstjenesten sluttede traditionen tro med kirkekaffe i våbenhuset, og selvfølgelig havde Jørn Erik sørget for, at der blandt lækkerierne også var påskeæg af marcipan.

 

previous arrow
next arrow
Slider

Koncert med Syngedrengene i Kerte Kirke

Det var en stor glæde at vi torsdag d. 22. marts 2018 kunne byde godt 30 Syngedrenge fra Vor Frue Kirke i Assens velkomne i den smukke Kerte Kirke. Syngedrengene blev ledet af organist Finn Pedersen, som sikkert og kompetent ledte koret gennem aftenens flotte repertoire. Det omfattede bl.a. Mozarts hymne Ave verum corpus, M. Pedersens, Nu beder vi den Helligånd, fællessalmer og mm. Aftenen blev afsluttet flot med negro spirituals.

Blandt herrestemmerne hos Syngedrengene er også vor egen kirkesanger, René Kappendrup. Han sang i koret som dreng og vendte for nogle år siden tilbage til koret som voksensanger.

Syngedrengene er Danmarks ældste drengekor og har fungeret uafbrudt siden grundlæggelsen d. 1. marts 1856. Traditionen med syngende drenge i kirkerne går i øvrigt helt tilbage til 1500-tallet, hvor det i købstæderne var eleverne på Latinskolen, der sang ved tjenesterne i kirkerne.

Siden 1970’erne har koret været drevet som et drenge- og mandskor efter engelsk forbillede, hvor falseterende herrestemmer synger altstemmen i koret – de såkaldte kontratenorer.
Syngedrengene består af ca. 40 drenge og unge mænd fra Assens og omegn.
Ved siden af arbejdet ved Vor Frue Kirke afholder de årligt ca. 20 koncerter – og i år blev vi i Kerte så heldige at være én af de kirker, som Syngedrengene besøgte.

previous arrow
next arrow
Slider

Stillegudstjeneste

Der var Stillegudstjeneste søndag d. 21. januar 2018 med dæmpet lys, eftertænksomhed, ro i sjæl og sind og musik, der gik til hjertet i det gamle, smukke kirkerum.

Programmet fra gudstjenesten kan hentes/læses her


 

Efterår 2017
Grandækning på Kerte Kirkegård.

Graver Erling Andersen er i sving på Kerte Kirkegård på ugens hverdage fra tidlig morgen.
Der er nok at gøre på kirkegården. Og siden Erling Andersen i eftersommeren startede fast i stillingen som graver ved Kerte Kirke, begynder fornemmelsen for årets gang på kirkegården nu for alvor at indfinde sig.
November måned var højsæson for grandækning.
Spørger man Erling, om ikke det er vådt og koldt at ligge på knæ og grandække, får man det godmodige svar: ”Næ, vi er jo klædt på til det”!


BØRNEHJØRNE

Så er der et børnevenligt hjørne på vej i Kerte Kirke.
Kom og hils på den nye Kirkekat.
Der er også en lille stak bøger og et huskespil.

 

 


Torsdag den 22. december 2016
Se GENINDVIELSEN her

 

 


Fra avisen:

3. april 2015: 20 år på bagen (abonnenter)
Kerte: Susanne Andersen har været præst i Kerte Kirke de seneste fire et halvt år. Men traditionen med at holde en særlig nadvergudstjeneste med mere end altervin og -brød har flere år på bagen end det. Det fortæller Lars Kristian Pedersen, der er formand for menighedsrådet.

12. januar 2007: Indbrud i Kerte Kirke
KERTE: En syvarmet lysestage, dåbsfadet og dåbskanden er stjålet fra Kerte Kirke. Tyveriet er sket under et indbrud i kirken i tidsrummet mellem tirsdag klokken 16 og torsdag middag. Tyven er kommet ind ved at knuse en rudere.
14. jan 2007 Tyvekoster svære at omsætte