Restaurering

SIDSTE NYT

Marts 2020

Det var med sorg i sinde, at vi så os nødsaget til at fælde et af de store flotte kastanietræer ved kapellet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


November 2019

Anlægsgartneren er godt i gang med stensætningen nær indgangen til kirken.

 

 

 

 

 

 


Marts 2019
Ikke “hærværk” – men Arbejdstilsynets straks-påbud…!!!

Som nogle måske har bemærket, så ser det ud som om der har været begået “hærværk” på mange gravsten på Kerte Kirkegård, men det er heldigvis ikke tilfældet.

En pæl og gaffatape omkring gravstenene er en midlertidig nødløsning på grund af et straks-påbud fra Arbejdstilsynet. Det er ikke smukt, men en her og nu løsning på påbudet.

Tilsynet har påtalt, at disse nu sikrede stene, var i fare for at vælte ned over graveren under udførelse af arbejde på gravstedet.

 

 

Også kirkegårdens lapidarium måtte sikres.

Det er der, hvor sognets samlingen af bevaringsværdige sten er opsat. Her er de gamle gravsten blevet lagt ned på en lille jordvold.

Fordelen ved den løsning er, at gravstenene ud over at de ikke kan vælte, nu er lettere at læse.

 


August 2018
Vinduerne bliver malet 

Næste opgave i vedligeholdelsen af den flotte præstegård er maling af vinduer i både laden og præstegård.

 

previous arrow
next arrow
Slider

Gangsti og kørevej

Godt nyt for kørestolsbrugeres og gangbesværedes adgang til Kerte Kirke

Mange har efterspurgt det, og nu sker det: Torsdag d. 9. august blev de første forberedelser gjort til arbejdet med at etablere fast grund under fødderne – og kørestolshjulene – på vej til og fra Kerte Kirke.
Der er nu etableret en gangsti og tilhørende chaussé sten op til kirken på samme sted, hvor der hidtil havde været en grussti.
Denne sti har naturligvis været bedre end trapperne, men helt godt har det aldrig været. Det er det blevet nu, og vi er glade for at kunne sige, at der nu er nem adgang til Kerte Kirke.
Ligeledes er arbejdet med at etablere en kørevej gået i gang, så bl.a. flytning af kister fra kapellet til kirken bliver lettere at håndtere ved begravelser og bisættelser. Det skulle gerne få betydning for både de efterladte og for personalet ved kirken.

 

previous arrow
next arrow
Slider

November-december 2017

Tækkearbejde på den vestlige præstegårdslænge i gang.

previous arrow
next arrow
Slider
Turen er nu kommet til at tække den resterende længe. Det er et stort og imponerende arbejde at tække en gammel præstegård, eller et hvilket som helst andet stråtag. Den vestlige længe af præstegården har i nogle måneder stået i skyggen af den flotte, nytækkede sulelænge mod øst. Sådan vil det ikke være i fremtiden – da vil begge længer fremstå som et fantastisk syn.
Der er tale om en fremtidssikring af en fredet kulturværdi, nemlig Kerte Præstegård.
Det er ikke så ringe endda!

 Juni 2017

Så blev det tid til at få kalket kirken.

previous arrow
next arrow
Slider

Februar 2017

I disse dage får præstegårdens sulelænges vestside lagt nyt stråtag på.

previous arrow
next arrow
Slider

 December 2016, Kirken er åben igen

Kerte kirke er igen åbnet efter det store arbejde med at restaurere kirken efter branden.

  • Se mere om indvielsen under Set & Sket
  • Læs arkitekt Martin Jonøs tale om det kæmpe arbejde med at rense og istandsætte inventar og kirkerum. Talen er fra indvielsen af kirken 22. december 2016, læs her


ARTIKLER FRA AVISERNE OM BRANDEN:

14. nov. 2015 Dør i flammer: Brand i Kerte Kirke
18. marts 2016 Efter brand: Kerte kirke lukkes mere end et år
20. marts 2016 Kerte Kirke lagt øde af røg (abonnenter)
4. maj 2016 Brand i kirke koster godt to millioner kroner
9. maj 2016 Kerte var ikke helt Kerte denne dag (abonnenter)
14. december 2016 Kirke genåbner efter påsat brand
23. december 2016 Besked fra fortiden, 86 år gl. besked

 


8. december 2016

Under arbejdet med at slibe og male kirkebænkene, fandt malerne under en bænk en hilsen fra 1930, hvor kirken blev istandsat.

Teksten under bænken lyder:

11/11 1930
Oluf Olsen 16 Aar
Oluf Aleksander Olsen født
i Ørsbjerg 9. November 1914
Søn af Malermester L. P. Olsen, Ørsbjerg
Og Lakeret Gulvet her i Kerte Kirke
den 14/11 1930

Kære Fader
14/11 1930 Vi er 2 Svende
Magnus Jensen af Ejby
Harry Hansen af Hjerup
mig Oluf Olsen

Se artiklen fra 23. december i Fyens om emnet her


24. oktober 2016vinduesramme

Ud over kalkmalerierne i Kerte Kirke er der nu også indrapporteret til Nationalmuseet denne romanske træ-vinduesramme, uden om det romanske tilmurede vindue i kampestensvæggen til højre for orglet. Trærammen skal nu behandles og konserveres (på stedet), så den kan bevares endnu længere. Men det er altså en ramme, der går helt tilbage til da kirken blev bygget i middelalderen. Den smuldrer pga. borebiller og andet godt gennem tiderne.


Fotos fra 24. november 2016

previous arrow
next arrow
Slider

Fotos fra kirken 27. oktober 2016

previous arrow
next arrow
Slider

Fotos fra kirken 23. september 2016

previous arrow
next arrow
Shadow
Slider

KIRKEBLADET:

Restaureringen af Kerte Kirke efter branden
Der er godt nyt fra restaureringen: det går støt fremad. Håndværkerne har kun holdt en kort sommerferie og er i fuld gang igen. Vi har stadig et håb om at kunne åbne kirken igen til jul, men det er ikke noget, vi er blevet lovet 100 %.

Spændende nyt fra kirken
Der er fundet små rester af et kalkmaleri i kirken, inde under rammen til epitafiet, mindepladen på endevæggen i sidekapellet, ved kisterne. Epitafiet er sat over Wilhelm Friederich Farenhorst til Billeskov, død 1767, og hustru samt 3 børn.

I august havde kirken besøg af konservator Kirsten Trampedach fra Nationalmuseet. Alle kalkmalerier i danske kirker skal registreres, og det var netop det, der var formålet med Nationalmuseets besøg i kirken. Kirsten Trampedach tog en række billeder og var hurtig til at skrive en rapport, som hun har sendt til menighedsrådet.

Kirkebladet citerer her fra rapporten:
“Bemalingen fremstår meget fragmentarisk og nedslidt, men det er dog muligt at se, at der formentlig er tale om en grå drapering med sorte foldekast. Muligvis en drapering ophængt i kvaster. I den øverste del ved “kvast” samt i feltet øverst over epitafiet ses små rester af klar blå farve og enkelte røde farvespor. Bemalingen er udført på det tredje kalklag på murværket. Draperiet har tilsyneladende været overkalket med 1-2 lag kalk. Det anbefales af hensyn til bevaringen af dekorationen IKKE at tildække de fremkomne farvespor, idet draperiet ikke vil være synligt, når rammeværket genopsættes.”
Så det er, hvad der vil ske med kalkmaleriet: det skal ikke kalkes over, og det skal heller ikke fritlægges. Dekorationerne er så beskedne af omfang, at de atter skal leve deres liv i mørket inde under rammen til det flotte epitafium, når rammen kommer tilbage efter restaurering.
Forskellen er, at nu ved vi, at de er der! At nogen tilbage i 1600 tallet har villet Kerte Kirke det så godt, at de udsmykkede den med farver i form af et draperi.

Også nu vil vi Kerte Kirke det så godt, at den nænsomt bliver restaureret og vil komme til at fremstå fantastisk flot, takket være dygtige håndværkere og restaureringseksperter. Stilladser og trækonstruktioner har her i 2016 gjort kirken næsten ukendelig, men alt skal nok blive godt igen.

Tak til de omgivende kirker for at lægge kirkerum til kirkelige handlinger under restaureringen af Kerte Kirke.

Kontakt sognepræst Susanne Andersen i forbindelse med ønsker om kirkelige handlinger. Gudstjenester afholdes fortsat i Kerte Konfirmandstue.

Afskrift fra kirkeblad 4, sep-okt-nov 2016.