Nye medarbejdere

På vegne af Kerte og Orte Menighedsråd skal der lyde et stort og hjerteligt velkommen til vores to nye fælles ansatte.

Se fotos under Set & Sket

Pr. 1.2. er Kirsten Svane Christensen blevet ansat som kirke- og kulturmedarbejder.

Kirsten skriver om sig selv:
Jeg hedder Kirsten Svane Christensen.
Jeg bor i Bred, er gift og har 3 børn – 2 teenagere og en voksen datter.
Jeg er uddannet lærer – og har arbejdet både som folkeskolelærer og med undervisning i andre sammenhænge. Jeg har altid arbejdet kreativt indenfor et utal af genrer – maleri, keramik, træarbejde, håndarbejde, skrædderi og meget andet – både som underviser og som udøvende.
Jeg har i flere år ønsket at arbejde i kirkeligt regi – og jeg er glad for at skulle i gang med spændende opgaver i Kerte og Orte sogne.
Mit arbejde vil bestå i at lave kirkeblad, sørge for annoncering, assistere i forbindelse med konfirmandundervisning og derudover formentlig en masse andre små og større opgaver, der viser sig hen ad vejen.
Med venlig hilsen
Kirsten Svane


Pr. 1.3. er James Howard Young blevet ansat som organist.
Han vil spille første gang ved gudstjeneste i Kerte den 4.3. kl. 10.30 og i Orte den 11.3. kl. 10.15 – så mød op og giv ham en god velkomst.
James har over 20 års erfaring indenfor kirkemusik, de sidste 10 år har han således været ansat ved Årslev og Sønder Højrup kirke. Han har hele sit voksne liv arbejdet professionelt som musiker, og har også fultidsansættelse som pianist og repetitør ved Det Kongelige Teater Balletskolen Odense.
Han er født og opvokset i USA, kom til Danmark i 1999 og tog her en diplomeksamen i blokfløjte i 2002. Endvidere komponerer han selv, og har stor erfaring med et bredt repertoire. Glæd jer til at høre hans spil.
Marianne Jakobsen
Kontaktperson ved Orte Menighedsråd


Tak til organistvikarerne!
Alle vi omkring Kerte og Orte Kirker vil gerne sige en stor tak til de dygtige organistvikarer, der har hjulpet os i de 1 ½ år, hvor kirkerne har stået uden fast organist.
Der har været flere forskellige, og vi siger tak til jer alle for jeres samarbejde med menighederne og med præst, kirkesanger, kirketjener og menighedsråd.
Og selvom man siger ”Ingen nævnt, ingen glemt”, vil vi alligevel gerne sige en særlig tak til Lis Andersen, som har været fast vikar ved kirkerne og har spillet, når hun overhovedet havde mulighed for det.

Lis har tidligere været organist ved Vissenbjerg Kirke, hvor hun var indtil hun gik på efterløn. Også konfirmanderne har været rigtig glade for samarbejdet med Lis, som på kompetent vis har guidet dem igennem medvirken i musik og sang ved bl.a. høstoptog, Luciaoptog, børnegudstjenester og konfirmandernes egne gudstjenester.