Menighedsråd

Henvendelse vedrørende kirken, kirkegården, ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården skal rettes til menighedsrådet.

Kerte Sogns Menighedsråd
Officiel E-mail: 7811@SOGN.DK
CVR-nummer: 35189815


FORMAND
Lars Kristian Pedersen
Bjergevej 14, Faurskov, 5560 Aarup
Tlf: 6449 1718 / 20802389
lkped@assens.dk


NÆSTFORMAND
Lise Hansen
Kaslundvej 22, Ørsbjerg, 5560 Aarup
Tlf: 6443 1203 /4011 3203
liseorsbjerg@live.dk


KASSERER
Martin Jensen
Bakkemose 7, Kerte, 5560 Aarup
Tlf: 6371 8600


KONTAKTPERSON
Lene Aagaard Sørensen
Hårevej 25, Faurskov, 5560 Aarup
Tlf: 61683020
lenesmail1@gmail.com


KIRKEVÆRGE
Dorit Stingsted
Snerlevej 4, Grønnemose, 5560 Aarup
Tlf 64492121/21420310
stingsted@mail123.dk


SOGNEPRÆST (KIRKEBOGSFØRER)
Lili Susanne Kreiler Holm Andersen
Kerte Præstegård
Kertevej 56, 5560 Aarup
Tlf: 64431247
LSAN@km.dk