Menighedsråd

menighedsraadHenvendelse vedrørende kirken, kirkegården, ledige stillinger som kirke
funktionær ved kirken eller kirkegården skal rettes til menighedsrådet.

Kerte Sogns Menighedsråd
Officiel E-mail: 7811@SOGN.DK
CVR-nummer: 35189815

_____

FORMAND
Lars Kristian Pedersen
Bjergevej 14, Faurskov, 5560 Aarup
tlf: 6449 1718 / 20802389
lkped@assens.dk

_____

NÆSTFORMAND & REGNSKABSFØRER
Lise Hansen
Kaslundvej 22, Ørsbjerg, 5560 Aarup
tlf: 6443 1203 /4011 3203
liseorsbjerg@live.dk

_____

KIRKEVÆRGE OG KONTAKTPERSON
Dorit Stingsted
Snerlevej 4,Grønnemose, 5560 Aarup
tlf 21420310
stingsted@mail123.dk

_____

Erling Andersen
Havrebakken 4, 5560 Aarup
tlf: 29635102
andersen5560@gmail.com

_____

KASSERER
Lene Aagaard Sørensen
Hårevej 25
5560 Aarup
tlf: 6168 020

_____

SOGNEPRÆST KBF.
Lili Susanne Kreiler Holm Andersen
Kerte Præstegård
Kertevej 56, 5560 Aarup
tlf: 64431247 / 64431277
LSAN@km.dk