Konfirmationsdatoer

Der kan frit vælges mellem lørdags- og søndags konfirmation. De fleste vælger lørdag, men alle er sikret at kunne vælge søndag, hvis det ønskes. Forældre kan evt. tale sammen med andre forældre om spørgsmålet.
Undervisningen foregår i Kerte Præstegård onsdag morgener. Man er altid velkommen til at kontakte præsten ved tvivlsspørgsmål.

Konfirmationer i årene fremover:

2020

Orte: 25. – 26. april
Kerte: 9. – 10. maj
Skydebjerg: 2. – 3. maj

Konfirmandindskrivning til konfirmationerne i 2020:
Søndag d. 18. august 2019 kl. 19.00: Indskrivning i Skydebjerg Kirke.
Søndag d. 1. september 2019 kl. 10.30: Indskrivning i Kerte Kirke.
Søndag d. 1. september 2019 kl. 19.00: Indskrivning i Orte Kirke.
Forhåndstilmelding, spørgsmål med videre:
Ring til Susanne Andersen på tlf. 6443 1247, eller skriv på LSAN@km.dk

2021

Orte: 1. – 2. maj
Kerte: 8. – 9 . maj
Skydebjerg: 24. – 25. april

2022

Orte: 23.-24. april
Kerte: 7.-8. maj
Skydebjerg: 30. april-1. maj

2023

Orte: 6.-7. maj
Kerte: 13.-14. maj
Skydebjerg: 29.-30. april

2024

Orte: 27.-28. april
Kerte: 11.-12. maj
Skydebjerg: 4.-5. maj