Dåb

Hvis I gerne vil have jeres barn døbt, skal I henvende jer til eller præsten. Der aftaler I i fællesskab et tidspunkt for dåben. I langt de fleste kirker foregår barnedåb som en del af søndagsgudstjenesten. Før dåben mødes forældre og præst til en samtale om dåbens forløb og betydning.

Faddere
Før dåben skal I vælge mindst to og højst fem faddere til jeres barn. Fadderne skal selv være døbt ved den kristne dåb enten i folkekirken eller en anden kristen kirke i Danmark eller udlandet. I skal oplyse faddernes navne og adresser til præsten.

I kirken er en fadder en kristen, der er til stede ved et barns dåb som vidne, og som har medansvar for at barnet får en kristelig opdragelse, især hvis det mister sine forældre, inden det bliver voksent. En fadder skal selv være døbt med en kristen dåb. Gudmor eller gudfar er den, der bærer barnet under dåbshandlingen. Det er sædvanligvis en af fadderne, hvis ikke moderen selv bærer.

Efter en FØDSEL er der en række praktiske ting, der skal ordnes.