Arrangementer

– se også Gudstjenester i kalenderen

 2018 


Påskens Gudstjenester

Palmesøndag d. 25. marts kl. 11.30:
Gudstjeneste  med Peter Lindholt JessenJesus red ind i Jerusalem på et æsel palmesøndag.

Skærtorsdag d. 29. marts kl. 17.00 :
Nadvergudstjeneste med måltid i kirken:
Jesus spiste det sidste måltid sammen med sine disciple skærtorsdag aften.

Påskedag d. 1. april kl. 10.30:
Påskehøjmesse med kirkekaffe.


2018 SORGGRUPPEN FOR VESTFYN

Kunne du tænke dig at dele dine tanker med andre?
Så er sorggruppen for voksne efterladte et tilbud til dig.
Download folderen her

Sorggruppe ledes af sognepræsterne Karin Dahm Mortensen,Vissenbjerg og Susanne Kreiler Holm Andersen, Kerte, Orte og Skydebjerg

Startdato er onsdag d. 21. marts kl. 16.00 -17.30
De øvrige datoer i foråret er:
4. april, 18. april, 2. maj, 16. maj og 30. maj.

Møderne finder sted i
Vissenbjerghus 
Vestergade 4A,
5492 Vissenbjerg.
– indgang gennem Sognelokalerne
Vi står klar til at tage imod i døren.

Kontakt og tilmelding:
Karin Dahm Mortensen
Tlf.: 6447 1006 / 2476 1823
Mail: kdmo@km.dk
Susanne Kreiler Holm Andersen
Tlf.: 6443 1247
Mail: LSAN@km.dk

Sorggruppen er for voksne, der har mistet en nærtstående, det være sig for nylig eller for længere tid siden. Gruppen er et trygt rum, hvor vi alle har tavshedspligt. Gruppen ledes af os to præster, og den er åben på tværs af geografiske skel.
En sorggruppe er et fortroligt sted, hvor man mødes med andre som har mistet, og som derfor kender til sorgen og afmagten, i den forandrede hverdag.
På møderne taler vi om, hvad der er sket siden sidst, og hvert møde er tilrettelagt efter en fast ramme, så alle får mulighed for at fortælle sin egen historie, og blive hørt.
Det er gratis at være med i sorggruppen, som er et tilbud til voksne der har oplevet dødsfald i sin nærmeste kreds.

Vi opfordrer til, at man ringer eller skriver til os før den første mødegang, melder sig til og har mulighed for at stille spørgsmål.
Kontakt:
Karin Dahm Mortensen, tlf. 6447 1006, mail: kdmo@km.dk
Susanne Andersen, tlf. 6443 1247, mail: LSAN@km.dk

Vel mødt i sorggruppen! 


Pandekagegudstjeneste tilrettelagt af konfirmanderne fredag d. 13. april kl. 17.00

Konfirmandgudstjenesten tilrettelægges af konfirmanderne, i samarbejde med de to nye medarbejdere, kirke- og kulturmedarbejder Kirsten Svane Christensen og organist James Howard Young. Og selvfølgelig ”den gamle”, præsten Susanne Andersen.
Alle er hjerteligt velkomne til konfirmandernes egne gudstjenester. Her vil konfirmanderne holde gudstjeneste i børnehøjde. Efter gudstjenesten serveres der pandekager i konfirmandstuen.
Det er helt åbent, hvad der her kommer til at ske – vi venter spændt!


Menighedsrådsmøde torsdag d. 19. april kl. 18.00

i Kerte Konfirmandstue, Kertevej 56.


Guldkonfirmations-gudstjeneste lørdag d. 5. maj kl. 11.45

For nøjagtig 50 år siden – d. 5. maj 1968 – blev et hold unge mennesker konfirmeret i Kerte Kirke.
På de – nu knap så unge – jubilarers initiativ markerer vi de 50 år og holder en guldkonfirmations-gudstjeneste i kirken på denne dag.
Det er en tradition, der har vundet hævd i Kerte Kirke, ligesom i flere andre kirker rundt omkring, at markere sit konfirmationsjubilæum.
Man er altid velkommen til at kontakte præsten, hvis man vil gøre ligeså!

Piger fra højre: Edith Andersen, Inger Toudal, Ingrid Petersen, Inge Lise Hansen, Inge Broberg, Annie Jensen, Inger Andersen.

Drenge fra højre i billedet: Kurt Hugo Hansen, Jørgen Peder Andersen, Hans Chr. Jørgensen, Ivan Christiansen, Jørgen Carstensen, Jørgen Chr. Nielsen, Søren Kristensen, Knud Helge Christensen, sognepræst Knud Aarup, Hans Erik Bøllingtoft, Henrik Hansen.

Følgende fra klassen er desværre ikke længere iblandt os: Annie Jensen og Inge Broberg, Hans Chr. Jørgensen og Jørgen Chr. Nielsen.


Pinsedag d. 20. maj Gudstjeneste kl. 9.00


Menighedsrådamøde torsdag d. 31. maj kl. 18.00

– i Kerte Konfirmandstue, Kertevej 56.


Sankt Hans gudstjeneste lørdag d. 23. juni kl. 20.15

– i Kerte Kirke, med efterfølgende fakkeltog gennem byen og Sankt Hans bål på Toften, med kåring af Årets Kerteboer.


Fælles sogneudflugt til Brunkulslejerne søndag d. 9. september

Nærmere om arrangementet senere.