Arrangementer

– se også Gudstjenester i kalenderen

 2019

Sorggruppen for Vestfyn

Se nederst på siden…


Sankt Hans gudstjeneste
Søndag d. 23. juni kl. 20.15
Med fakkeltog gennem byen og efterfølgende bål på Toften

I år satser vi på fuldt program. Sidste år var tørken så voldsom, at afbrænding blev forbudt. Der var ikke Sankt Hans bål i Kerte! Men gudstjenesten i kirken blev naturligvis holdt alligevel.

I år satser vi på, at der bliver både Sankt Hans gudstjeneste og – bål. Det vil sige gudstjeneste i Kerte Kirke kl. 20.15, hvorefter faklerne tændes. Faklerne tændes ved hjælp af to ”moderfakler”, der får deres flamme fra alterlysene i kirken, hen mod slutningen af gudstjenesten.

Derefter går vi med faklerne gennem Kerte. Vi ender tilbage på Toften, lige over for kirken, hvor vi synger Midsommervisen, kårer Årets Kerteboer og lader børnene tænde bålet med faklerne.
Kerte Gymnastikforening har anlagt bålet, og de sælger mad og drikke, kaffe og kage.


Gudstjeneste på en sommermorgen
Søndag 21. juli kl. 9:00


Kerte Menighedsrådsmøde
Onsdag 7. august kl. 17:00

Menighedsrådet holder møde i Kerte Konfirmandstue.


Konfirmandindskrivning til konfirmation i 2020:
Søndag d. 1. september 2019 kl. 10.30

Gudstjeneste med altergang og efterfølgende kirkekaffe.
Mulighed for konfirmandindskrivning i Kerte Kirke.
Forhåndstilmelding, spørgsmål med videre:
Ring til Susanne Andersen på tlf. 6443 1247, eller skriv på LSAN@km.dk


Lørdagsgudstjeneste med dåb
Lørdag  7. september kl. 11:30

–  hvortil alle er velkomne.
Om søndagen er der sogneudflugt.


Fælles sogneudflugt til Roskilde
Søndag d. 8. september

Afgang fra Kerte Kirke kl. 7.00 og fra Orte Kirke kl. 7.30.
Pris for turen inkl. middag og entreer: 225 kr.
Tilmelding skal ske til Lise Hansen, tlf. 6443 1203
Betales i bussen.
Hjemkomst omkring kl. 18:00

Fælles Sogneudflugt for Orte og Kerte sogne.

Turen går i år til Roskilde – byen, hvor man kan opleve 1000 års historie på en dag!
Programmet byder på:
Gudstjeneste i Roskilde Domkirke – Middag et godt spisested – Om eftermiddagen: Vælg mellem besøg på Vikingeskibsmuseet eller kapellerne og kongegravene i Roskilde Domkirke. Hvad vil du allerhelst opleve: Vikingeskibsmuseet eller kongegravene i Roskilde Domkirke? Du vil blive spurgt ved tilmeldingen eller senere, og på dagen deler vi os i to grupper om eftermiddagen.
Der er garanti for at opleve dét, du helst vil.

Vi ser altid frem til den årlige sogneudflugt, som plejer at være hyggelig og lærerig.
Roskilde og Roskilde Domkirke har en særlig plads i landets historie, og derfor har vi i år valgt dette udflugtsmål.

Afgang fra Kerte Kirke kl. 7.00 og fra Orte Kirke kl. 7.30.
Hjemkomst omkring kl. 18:00

Der er kaffe og rundstykker undervejs i bussen og gudstjeneste i Roskilde Domkirke kl. 10.
Hernæst 2 retters middag – drikkevarer er dog på egen regning.

Pris for turen inkl. middag og entreer: 225 kr. Betales i bussen.

Undervejs på turen hjemad nyder vi en kop kaffe, som buschaufføren har brygget til os, samt kage, som er medbragt hjemmefra.

Hjemkomst omkring kl. 18.

Tilmelding skal ske til Lise Hansen, tlf. 6443 1203.
Husk at sige, hvor du står på bussen, og om du ønsker Vikingeskibsmuseet eller kongegravene i Domkirken.
Vel mødt til en dejlig sogneudflugt!


Noget at glæde sig til:

De populære foredrag i Orte Sognehus, den første tirsdag i måneden. På nuværende tidspunkt er programsat:
Tirsdag d. 1. oktober kl. 14.30:
Tidl. praktiserende læge i Årup, Peter Lind-Hansen, 
fortæller om at være læge på Grønland i sit senior arbejdsliv. (Hvis Lind-Hansen skulle blive kaldt til Grønland på dette tidspunkt, flyttes hans foredrag til én af de to senere datoer. Se næste kirkeblad i september).
Tirsdag d. 5. november kl. 14.30: Foredrag.
Tirsdag d. 3. december kl. 14.30: Foredrag/juleoplæsning/fællessang.


Koncert med ”Phønix”
Tirsdag d. 29. oktober kl. 19.30 i Kerte Kirke

Folkemusik og kirkemusik er ingen modsætning, tværtimod. Det viser folkemusikgruppen ”Phønix”, som giver koncert i Kerte Kirke.
Gruppen består af Anja Præst Mikkelsen, Karen Mose Nørgaard, Jesper Falch og Jesper Vinther Petersen.

Læs mere om gruppen her http://www.phonixfolk.dk/


2019 SORGGRUPPEN FOR VESTFYN

Det er blevet mere ”tilladt” at fortælle om sin sorg over at have mistet nogen, man holdt af. Og det er godt! For det hjælper at sætte ord på sin sorg, og det hjælper også at samles med andre, der er i samme situation. Derfor har vi et tilbud om en sorggruppe her i foråret, hen over 6 onsdage, fulgt op af 2 gange i efteråret.
”Vi” er præsterne Karin Dahm Mortensen fra Vissenbjerg Kirke og Susanne Andersen fra Kerte, Orte og Skydebjerg Kirker.

Sorggruppen samles i
Sognelokalerne i Vissenbjerg,
Vestergade 4A,
5492 Vissenbjerg.

Det foregår
onsdagene d. 27. marts, 10. april, 24. april, 8. maj, 22. maj og 5. juni, alle kl. 16.00-17.30.

Det er helt underordnet, om du har oplevet at miste for nylig eller for flere år siden.
Ring for spørgsmål og tilmelding til
Susanne Andersen, tlf. 6443 1247,  eller LSAN@km.dk
Karin Dahm Mortensen, tlf. 6447 1006, kdmo@km.dk

Kunne du tænke dig at dele dine tanker med andre? Så er sorggruppen for voksne efterladte et tilbud til dig. Download folderen her

Sorggruppen er for voksne, der har mistet en nærtstående, det være sig for nylig eller for længere tid siden. Gruppen er et trygt rum, hvor vi alle har tavshedspligt. Gruppen ledes af os to præster, og den er åben på tværs af geografiske skel.
En sorggruppe er et fortroligt sted, hvor man mødes med andre som har mistet, og som derfor kender til sorgen og afmagten, i den forandrede hverdag.
På møderne taler vi om, hvad der er sket siden sidst, og hvert møde er tilrettelagt efter en fast ramme, så alle får mulighed for at fortælle sin egen historie, og blive hørt.
Det er gratis at være med i sorggruppen, som er et tilbud til voksne der har oplevet dødsfald i sin nærmeste kreds.

Vel mødt i sorggruppen!