Arrangementer

– se også Gudstjenester i kalenderen

 2019


Kryds i kalenderen:
Påsken 2019.

Skærtorsdag 18. april kl. 17.00
Skærtorsdags gudstjeneste med måltid i kirken.

Påskedag d. 21. april kl. 10.30
Påskehøjmesse.

Konfirmationer 2019
Lørdag d. 11. maj kl. 10.30


Morgensangsgudstjenester omkring klaveret
Søndag 26. maj kl. 9.00 

Vi samles omkring klaveret – synger både salmer fra Salmebogen og sange fra Højskolesangbogen. Der er også Evangelielæsning, Fadervor og velsignelse. Og som afslutning læses op fra et stykke skønlitteratur med noget på hjerte.
Efter gudstjenesterne er der en kop kaffe at samles om. En dejlig måde at starte sin søndag på!


2019 SORGGRUPPEN FOR VESTFYN

Sorggruppen for Vestfyn.

Det er blevet mere ”tilladt” at fortælle om sin sorg over at have mistet nogen, man holdt af. Og det er godt! For det hjælper at sætte ord på sin sorg, og det hjælper også at samles med andre, der er i samme situation. Derfor har vi et tilbud om en sorggruppe her i foråret, hen over 6 onsdage, fulgt op af 2 gange i efteråret.
”Vi” er præsterne Karin Dahm Mortensen fra Vissenbjerg Kirke og Su

sanne Andersen fra Kerte, Orte og Skydebjerg Kirker.

Sorggruppen samles i
Sognelokalerne i Vissenbjerg,
Vestergade 4A,
5492 Vissenbjerg.

Det foregår
onsdagene d. 27. marts, 10. april, 24. april, 8. maj, 22. maj og 5. juni, alle kl. 16.00-17.30.

Det er helt underordnet, om du har oplevet at miste for nylig eller for flere år siden.
Ring for spørgsmål og tilmelding til
Susanne Andersen, tlf. 6443 1247,  eller LSAN@km.dk
Karin Dahm Mortensen, tlf. 6447 1006, kdmo@km.dk

Kunne du tænke dig at dele dine tanker med andre? Så er sorggruppen for voksne efterladte et tilbud til dig. Download folderen her

Sorggruppen er for voksne, der har mistet en nærtstående, det være sig for nylig eller for længere tid siden. Gruppen er et trygt rum, hvor vi alle har tavshedspligt. Gruppen ledes af os to præster, og den er åben på tværs af geografiske skel.
En sorggruppe er et fortroligt sted, hvor man mødes med andre som har mistet, og som derfor kender til sorgen og afmagten, i den forandrede hverdag.
På møderne taler vi om, hvad der er sket siden sidst, og hvert møde er tilrettelagt efter en fast ramme, så alle får mulighed for at fortælle sin egen historie, og blive hørt.
Det er gratis at være med i sorggruppen, som er et tilbud til voksne der har oplevet dødsfald i sin nærmeste kreds.

Vel mødt i sorggruppen!