Arrangementer

– se også Gudstjenester i kalenderen

Året 2020

OBS!! Nadver er indtil videre AFLYST !!

Kirkekaffe i Kerte Kirke: Jørn Erik skænker en kop kaffe eller te og byder på en kage og lidt sødt efter hver gudstjeneste!
Det er faktisk ret hyggeligt…!!

Pinsegudstjeneste 2. pinsedag,
Mandag den 1. juni kl. 11.30

– Så  skal vi fejre Helligåndens komme til jorden. Og sommeren! Den allersidste dag i maj – d. 31. – er det pinsedag. Og d. 1. juni er det 2. pinsedag. Fra forår til sommer, med pinsen som omdrejningspunkt.
Vi taler i kirken om 3 højhelligdage: jul, påske og pinse.
I julen fejrer vi Jesu fødsel. I påsken markerer vi Jesu død og opstandelse. Og til pinse fejrer vi Helligåndens komme til jorden, pinseunderet. Julens dato ligger fast: juledag er d. 25. december og juleaften selvfølgelig d. 24. december. Det ved nok ethvert barn!
Hvad med påsken? Hér ligger datoen ikke fast. Påsken falder første søndag efter første fuldmåne efter forårsjævndøgn (som er d. 21. marts).
Pinsens dato ligger derfor heller ikke fast, for pinsen falder 50 dage efter påske.
Da Jesus fór til himmels på Kristi Himmelfarts dag (40 dage efter påske!) lovede Jesus, at han ville sende en ”afløser” til os, så vi aldrig glemmer påsken og dens sandhed. Denne afløser er Helligånden – Sandhedens Ånd.
Helligånden møder vi f.eks. i dåben. Da Jesus selv blev døbt i Jordanfloden af Johannes Døberen, dalede Helligånden ned over ham, i skikkelse af en hvid due.

Glæd jer til pinsegudstjenesten.

Gudstjeneste 7. juni kl. 10:30 v. Sognepræst Susanne Andersen

MENIGHEDSRÅDSVALG 2020
Orienteringsmøde!

Tirsdag den 9. juni kl. 19:30
i Kerte Præstegaard, Konfirmandstuen, Kertevej 56, 5560 Aarup

Kom og hør om dit lokale menighedsråds arbejde og det forestående valg!

I forbindelse med det forestående valg til menighedsrådet, afholdes der orienterende møde om menighedsrådets arbejde gennem de seneste fire år. Mødet afholdes i Konfirmandstuen ved Kerte Præstegaard.
Menighedsrådet gennemgår rammerne for det forestående menighedsrådsvalg, herunder datoer og regler for opstilling, forsamling samt evt. afstemningsvalg.
Også de kommende opgaver og visioner, det seneste årsregnskab samt kommende budget vil menighedsrådet orientere om. På mødet vil der være mulighed for at danne sig et foreløbigt overblik over, hvem der eventuelt er interesserede i at opstille som kandidater og stedfortrædere på efterårets valgforsamling, som finder sted tirsdag den 15. september 2020.

Kryds i kalenderen – vi må se ??!!!

Søndag d. 13. september: Fælles sogneudflugt til Skarø.

Den lille ø Skarø i Det Sydfynske Øhav er kendt for sin dejlige natur og for Skarø Is.
Øen har én af Damarks mindste kirker, med en fantastisk udsigt over øhavet og med krigergrave på kirkegården. På turen skal vi også se landets måske mindste brandbil.
Programmet vil byde på:
Bus fra henholdsvis Kerte og Orte Kirke,
Sejltur fra Svendborg havn,
frokost i Bistroen hos Skarø Is og guidet tur på øen.
Om eftermiddagen skal vi møde ø-præst Lisbet Rønnov Torp, som vil holde en gudstjeneste i den lille kirke specielt for os.
Vi slutter besøget på Skarø af med is-smagning med kaffe/te og fortællingen om den unikke Skarø is. Færgen sejler hjemad kl. 16.35 med ankomst til Svendborg kl. 17.20. Derfra går turen hjem til Orte og Kerte.
Pris: 220 kr. Mere detaljeret program kommer i næste kirkeblad. Tilmelding som altid til Lise Hansen, tlf. 6443 1203.

MENIGHEDSRÅDSVALG 2020
Valgforsamling

Tirsdag d. 15. september kl. 19:00 i  Kerte Kirkes Konfirmandstue
Kertevej 56
.

Valgforsamling i forbindelse med valg til menighedsråd.
Ved valgforsamlingen skal de nye menighedsråd sammensættes.
Mød op og vær med til at afstikke kursen for DIN kirke!

UDSAT – UDSAT – UDSAT

Koncert med Stig Rossen

Søndag den 19. april  kl. 16.00

Billetpris 150,- kr. – max 4 pr. person –
købes i Konfirmandstuen ved Kerte Kirke
lørdag den 4. april – kl. 10.00
(først til mølle princippet)
Betaling kontant/MobilePay
Menighedsrådet.

 

AFLYST – AFLYST – AFLYST

SORGGRUPPEN FOR VESTFYN

Sorggruppen har atter et forløb i foråret 2020
Præsterne Karin Dahm Mortensen og Susanne Andersen inviterer indenfor i en sorggruppe i foråret 2020. Sorggruppen er for dig, der har mistet én, du holdt af.
Du har måske nok familie og venner, du kan tale med om tabet, og det er godt.
Men det er erfaringsmæssigt også godt at dele sorgen med andre, som er i samme situation, som lytter og som deler ud af egne erfaringer med sorgen.
Sorgen kommer man aldrig over – men man kommer igennem den. Og her er det godt at gå vejen sammen med andre.

Sorggruppen samles i
Vissenbjerg Kirkes sognelokaler,
Vestergade 4A, 5492 Vissenbjerg.

Vi samles på følgende onsdage kl. 16 – 17.30:
d. 1. april – d. 8. april – d. 22. april – d. 13. maj – d. 20. maj og d. 3. juni.
Herudover tilbydes to opfølgende gange i oktober måned.

Sorggruppen oprettes ved minimum 5 deltagere. Ved opstarten skal tabet være sket mindst 2 måneder tidligere.
Kontakt os venligst før opstart:
Sognepræst Karin Dahm Mortensen, tlf. 6447 1006, mail: kdmo@km.dk
Sognepræst Susanne Andersen, tlf. 6443 1247, mail: LSAN@km.dk

Download folderen her
Vel mødt i sorggruppen!