Arrangementer

– se også Gudstjenester i kalenderen

OBS! Kirkekaffe i Kerte Kirke: Jørn Erik skænker en kop kaffe eller te og byder på en kage og lidt sødt efter hver gudstjeneste! Det er faktisk ret hyggeligt…

Året 2020

AFLYST – AFLYST – AFLYST

SORGGRUPPEN FOR VESTFYN

Sorggruppen har atter et forløb i foråret 2020
Præsterne Karin Dahm Mortensen og Susanne Andersen inviterer indenfor i en sorggruppe i foråret 2020. Sorggruppen er for dig, der har mistet én, du holdt af.
Du har måske nok familie og venner, du kan tale med om tabet, og det er godt.
Men det er erfaringsmæssigt også godt at dele sorgen med andre, som er i samme situation, som lytter og som deler ud af egne erfaringer med sorgen.
Sorgen kommer man aldrig over – men man kommer igennem den. Og her er det godt at gå vejen sammen med andre.

Sorggruppen samles i
Vissenbjerg Kirkes sognelokaler,
Vestergade 4A, 5492 Vissenbjerg.

Vi samles på følgende onsdage kl. 16 – 17.30:
d. 1. april – d. 8. april – d. 22. april – d. 13. maj – d. 20. maj og d. 3. juni.
Herudover tilbydes to opfølgende gange i oktober måned.

Sorggruppen oprettes ved minimum 5 deltagere. Ved opstarten skal tabet være sket mindst 2 måneder tidligere.
Kontakt os venligst før opstart:
Sognepræst Karin Dahm Mortensen, tlf. 6447 1006, mail: kdmo@km.dk
Sognepræst Susanne Andersen, tlf. 6443 1247, mail: LSAN@km.dk

Download folderen her
Vel mødt i sorggruppen!

AFLYST – AFLYST – AFLYST

For hele familien i Kerte Kirke:
Fredag d. 3. april 2020 kl. 17:00:
Pølsevogns-gudstjeneste med Kirketeatret

Familiegudstjeneste om påsken, med ” v/ Jens Jødal.
Efter oplevelsen i Kirketeateret er vi mætte i sindet.
Så holder Pølsevognen parkeret ved Kerte Kirke.
Aftensmaden er sikret. Og vi bliver også mætte i maven.
Alle er hjerteligt velkomne!

Jens Jødal er manden bag Kirketeateret.
Han er skuespiller, forfatter og kirkelig konsulent.
Han har spillet professionelt, bibelsk teater siden 2005, og har medvirket i en lang række andre aktiviteter med kirke, børn og unge. Siden 2010 har Kirketeateret for alvor været Jens Jødals hjertebarn og levebrød.

Underholdning og forkyndelse

Jens Jødal siger: ”Uanset om vi snakker teater, bøger eller undervisning, gælder det, at det skal være interessant, for at børn og unge bliver fanget af det. Forkyndelse kan sagtens være underholdende, og underholdning kan sagtens være forkyndende. Mit speciale er netop at lave forkyndelse og underholdning – samtidig”!

Se evt mere på Kirketeaterets hjemmeside

AFLYST – AFLYST – AFLYST

Tirsdag d. 7. april 2020 kl. 14.30 i Orte Sognehus, Orte Byvej 11:
Zoo-direktøren fortæller.
Foredrag med Bjarne Klausen, Odense Zoo:

Et halvt livs arbejde med dyr i zoologiske haver er baggrunden for Bjarne Klausens foredrag. Først 20 år som zoolog i Odense ZOO og derefter 5 år som direktør i både Kattegatcentret og Den Blå Planet og nu tilbage i Odense ZOO som direktør. Foredraget handler om forvandlingen af Odense ZOO fra en lille zoologiske have med en meget lokal interesse til en stor zoologiske have med national tiltrækningskraft og internationalt anerkendte anlæg. Zoologiske havers rolle som naturformidlere bliver mere og mere påtrængende efterhånden som naturen i Danmark og internationalt forarmes. Foredraget kommer også ind på disse ting, ligesom dyresynet i Danmark og andre lande berøres.
Alle er meget velkomne.

AFLYST – AFLYST – AFLYST

Påskens Gudstjenester

Påske er højtid. Ja, påsken er højtiden, som vores kristne kirke bygger på.
Her kommer gudstjenesterne i påsken, hvortil alle er meget velkomne!

Skærtorsdag d. 9. april kl. 17.00:
Nadvergudstjeneste i Kerte Kirke med måltid i kirken.

Noget af det første, vi ser, når vi kommer ind i kirken, er det lange bord, der er stillet op øverst i kirken. Det er dækket med levende lys og med mad og drikke.
På et tidspunkt i gudstjenesten samles vi og står omkring bordet og spiser sammen. Til slut går måltidet umærkeligt over i et nadvermåltid til minde om skærtorsdag aften, hvor Jesus indstiftede nadveren, som blev hans sidste måltid. Alle er hjerteligt velkomne til at være med.

Påskedag søndag d. 12. april kl. 10.30:
Påskehøjmesse i Kerte Kirke.

På kirkeårets store højtidsdag, påskedag, samles vi til gudstjeneste i Kerte Kirke, som vil være smukt pyntet. I Kerte Kirke er der kirkekaffe efter alle gudstjenester, og det er der naturligvis også påskedag. Med små påskeæg, hvis vi er heldige!

Vi ses måske i påsken!

UDSAT – UDSAT – UDSAT

Koncert med Stig Rossen

Søndag den 19. april  kl. 16.00

Billetpris 150,- kr. – max 4 pr. person –
købes i Konfirmandstuen ved Kerte Kirke
lørdag den 4. april – kl. 10.00
(først til mølle princippet)
Betaling kontant/MobilePay
Menighedsrådet.

 

 

Menighedsrådsvalg i 2020!

Tirsdag 12. maj kl. 19:30
Kom til det indledende, orienterende møde
i Kerte Kirkes Konfirmandstue, Kertevej 56

Der skal vælges nye menighedsråd i 2020.
Det vil menighedsrådene gerne orientere om og fortælle om, hvorfor det er en god idé at få mere at vide om menighedsrådenes arbejde, og hvad det giver at engagere sig i sin lokale kirke.
Det giver et særligt personligt udbytte at være med til at lægge rammerne for dén kirke, man hører til.
Kom og hør mere tirsdag d. 12. maj!

 

Pinsegudstjeneste 2. pinsedag,
Mandag den 1. juni kl. 11.30

– Så  skal vi fejre Helligåndens komme til jorden. Og sommeren! Den allersidste dag i maj – d. 31. – er det pinsedag. Og d. 1. juni er det 2. pinsedag. Fra forår til sommer, med pinsen som omdrejningspunkt.
Vi taler i kirken om 3 højhelligdage: jul, påske og pinse.
I julen fejrer vi Jesu fødsel. I påsken markerer vi Jesu død og opstandelse. Og til pinse fejrer vi Helligåndens komme til jorden, pinseunderet. Julens dato ligger fast: juledag er d. 25. december og juleaften selvfølgelig d. 24. december. Det ved nok ethvert barn!
Hvad med påsken? Hér ligger datoen ikke fast. Påsken falder første søndag efter første fuldmåne efter forårsjævndøgn (som er d. 21. marts).
Pinsens dato ligger derfor heller ikke fast, for pinsen falder 50 dage efter påske.
Da Jesus fór til himmels på Kristi Himmelfarts dag (40 dage efter påske!) lovede Jesus, at han ville sende en ”afløser” til os, så vi aldrig glemmer påsken og dens sandhed. Denne afløser er Helligånden – Sandhedens Ånd.
Helligånden møder vi f.eks. i dåben. Da Jesus selv blev døbt i Jordanfloden af Johannes Døberen, dalede Helligånden ned over ham, i skikkelse af en hvid due.

Glæd jer til pinsegudstjenesten, hvor Jørn Erik pynter kirken op og serverer kirkekaffe.

Kryds i kalenderen!

Søndag d. 13. september: Fælles sogneudflugt til Skarø.

Den lille ø Skarø i Det Sydfynske Øhav er kendt for sin dejlige natur og for Skarø Is.
Øen har én af Damarks mindste kirker, med en fantastisk udsigt over øhavet og med krigergrave på kirkegården. På turen skal vi også se landets måske mindste brandbil.
Programmet vil byde på:
Bus fra henholdsvis Kerte og Orte Kirke,
Sejltur fra Svendborg havn,
frokost i Bistroen hos Skarø Is og guidet tur på øen.
Om eftermiddagen skal vi møde ø-præst Lisbet Rønnov Torp, som vil holde en gudstjeneste i den lille kirke specielt for os.
Vi slutter besøget på Skarø af med is-smagning med kaffe/te og fortællingen om den unikke Skarø is. Færgen sejler hjemad kl. 16.35 med ankomst til Svendborg kl. 17.20. Derfra går turen hjem til Orte og Kerte.
Pris: 220 kr. Mere detaljeret program kommer i næste kirkeblad. Tilmelding som altid til Lise Hansen, tlf. 6443 1203.

Valgforsamling

Tirsdag d. 15. september kl. 19:00 i  Kerte Kirkes Konfirmandstue
Kertevej 56
.

Valgforsamling i forbindelse med valg til menighedsråd.
Ved valgforsamlingen skal de nye menighedsråd sammensættes.
Mød op og vær med til at afstikke kursen for DIN kirke!