Arrangementer

– se også Gudstjenester i kalenderen

 2019

Sorggruppen for Vestfyn: ny opstart d. 27. marts.

Se nederst på siden…


KONCERT I ORTE KIRKE
Søndag d. 28. april kl. 15.00 i Orte Kirke. 

Glæd dig til en koncert med dejlig musik for blokfløjte, når FABLO besøger Orte Kirke!

Det Fynske Ungdomsblokfløjteorkester FABLO består af de bedste blokfløjteelever fra de fynske musikskoler og er ledet og dirigeret af Majbritt Young Christensen. Ensemblet blev grundlagt i 2002 og har spillet koncerter i Odense Koncerthus, Tivolis Koncertsal, Nyborg Slot foruden en lang række kirker som Sct. Nicolaj Kirke i Svendborg, Vor Frue Kirke i Odense og i Ribe Domkirke.
I FABLO spilles der primært på de lidt dybere blokfløjter som alt-, tenor-, bas- og kontrabasblokfløjte. Repertoiret spænder vidt fra musik fra middelalderen over barokke danse til moderne kompositionsmusik og jazzarrangementer.
I 2018 spillede FABLO i Akvariefoyeren i Tivoli, og nu er det så vores tur til at nyde deres musik.

Alle er hjerteligt velkomne!


FOREDRAG I ORTE

Fra menighedsrådene:
Tirsdag d. 7. maj kl. 14.30 i Orte Sognehus:

Vognmand Sven Jensen fortæller om sit liv.
Sven Jensen vil fortælle om sin barndomstid i Aarup med senere uddannelse og efterfølgende om sin tid som vognmand.
Også Sven er kendt som en god fortæller, og der er nok af erindringer at øse af – sikkert også om hændelser i byen, som der måske vil blive nikket genkendende til blandt flere af tilhørerne.

Alle er hjerteligt velkomne til tirsdagsforedrag og tirsdagsklub!


Konfirmation i Kerte Kirke 2019
Lørdag d. 11. maj kl. 10.30

I år bliver der konfirmeret 8 unge i Kerte Kirke. Der er 2 piger og 6 drenge.

Alle er hjerteligt velkomne!


Morgensangsgudstjenester omkring klaveret
søndag d. 26. maj kl. 9.00 

Vi samles omkring klaveret – synger både salmer fra Salmebogen og sange fra Højskolesangbogen. Der er også Evangelielæsning, Fadervor og velsignelse. Og som afslutning læses op fra et stykke skønlitteratur med noget på hjerte.
Efter gudstjenesterne er der en kop kaffe at samles om. En dejlig måde at starte sin søndag på!


Kryds i kalenderen – ting at glæde sig til:
Pinsens gudstjeneste

Pinsemorgen d. 9. juni kl. 9.00.
Ordet pinse betyder den halvtredsindstyvende – nemlig den 50. dag efter påske.
I pinsen samles vi for at fejre Helligåndens komme til jorden. Det er en glædesfest i kirken, fordi vi nu har Helligånden som den nye Talsmand, der tager over efter Jesus, som fór til Himmels på Kristi Himmelfartsdag, 40 dage efter påske.


Sankt Hans gudstjeneste
Søndag d. 23. juni kl. 20.15

Med fakkeltog gennem byen og efterfølgende bål på Toften
Sidste år var tørken så voldsom, at afbrænding blev forbudt. Der var ikke Sankt Hans bål i Kerte! Men gudstjenesten i kirken blev naturligvis holdt alligevel.
I år satser vi på, at der bliver både Sankt Hans gudstjeneste og –bål. Og fakkeltog.
Faklerne tændes ved hjælp af to ”moderfakler”, der får deres flamme fra alterlysene i kirken, hen mod slutningen af gudstjenesten.
Efter fakkeltoget går vi til Toften, hvor vi synger Midsommervisen, kårer Årets Kerteboer og lader børnene tænde bålet med faklerne.


Konfirmandindskrivning til konfirmation i 2020:
Søndag d. 1. september 2019 kl. 10.30:

Indskrivning i Kerte Kirke.
Forhåndstilmelding, spørgsmål med videre:
Ring til Susanne Andersen på tlf. 6443 1247, eller skriv på LSAN@km.dk


Fælles sogneudflugt til Roskilde
Søndag d. 8. september

Mmed afgang fra både Kerte og Orte Kirker.
Turen går i år til Roskilde! Vi kan se frem til gudstjeneste i Roskilde Domkirke, middag på et godt spisested, samt besøg på Vikingeskibsmuseet. Læs meget mere i næste kirkeblad.
Har du lyst til at melde dig til allerede nu, så tager Lise Hansen imod tilmeldinger på tlf. 6443 1203. Deltagerprisen ligger sædvanligvis på omkring 225 kr.


2019 SORGGRUPPEN FOR VESTFYN

Det er blevet mere ”tilladt” at fortælle om sin sorg over at have mistet nogen, man holdt af. Og det er godt! For det hjælper at sætte ord på sin sorg, og det hjælper også at samles med andre, der er i samme situation. Derfor har vi et tilbud om en sorggruppe her i foråret, hen over 6 onsdage, fulgt op af 2 gange i efteråret.
”Vi” er præsterne Karin Dahm Mortensen fra Vissenbjerg Kirke og Susanne Andersen fra Kerte, Orte og Skydebjerg Kirker.

Sorggruppen samles i
Sognelokalerne i Vissenbjerg,
Vestergade 4A,
5492 Vissenbjerg.

Det foregår
onsdagene d. 27. marts, 10. april, 24. april, 8. maj, 22. maj og 5. juni, alle kl. 16.00-17.30.

Det er helt underordnet, om du har oplevet at miste for nylig eller for flere år siden.
Ring for spørgsmål og tilmelding til
Susanne Andersen, tlf. 6443 1247,  eller LSAN@km.dk
Karin Dahm Mortensen, tlf. 6447 1006, kdmo@km.dk

Kunne du tænke dig at dele dine tanker med andre? Så er sorggruppen for voksne efterladte et tilbud til dig. Download folderen her

Sorggruppen er for voksne, der har mistet en nærtstående, det være sig for nylig eller for længere tid siden. Gruppen er et trygt rum, hvor vi alle har tavshedspligt. Gruppen ledes af os to præster, og den er åben på tværs af geografiske skel.
En sorggruppe er et fortroligt sted, hvor man mødes med andre som har mistet, og som derfor kender til sorgen og afmagten, i den forandrede hverdag.
På møderne taler vi om, hvad der er sket siden sidst, og hvert møde er tilrettelagt efter en fast ramme, så alle får mulighed for at fortælle sin egen historie, og blive hørt.
Det er gratis at være med i sorggruppen, som er et tilbud til voksne der har oplevet dødsfald i sin nærmeste kreds.

Vel mødt i sorggruppen!