Arrangementer

– se også Gudstjenester i kalenderen

OBS! Kirkekaffe i Kerte Kirke: Jørn Erik skænker en kop kaffe eller te og byder på en kage og lidt sødt efter hver gudstjeneste! Det er faktisk ret hyggeligt…

2020

Noget at glæde sig til for alle i pastoratet:

Foredrag i Orte

Eftermiddags-foredrag i Orte Sognehus, Byvej 11 – mennesker fra egnen fortæller om deres liv og oplevelser. 
Det er en stor fornøjelse af se de mange mennesker strømme til Orte Sognehus til foredrag
den første tirsdag i måneden kl. 14.30.
Foredragene handler om mennesker, ofte fra den nære omegn, og deres liv, virke og oplevelser. Vi har flere gange siddet tæt og har måttet hente flere stole ind i konfirmandstuen, fra den gamle købmandsbolig. Det er kun hyggeligt.
Hver gang er der kaffepause, hvor de frivillige bag foredragene serverer kaffe og hjemmebagt kage.

Næste møde 4. februar, se længere nede…

Alle er meget velkomne til at være med!

 


Stillegudstjeneste søndag d. 26. januar kl. 19:00

Stillegudstjenesten i vores smukke middelalderkirke er en mulighed for at overgive sig til freden og fordybelsen, som mange af os længes efter at opleve i et liv, hvor travlheden ofte vinder. Find vej til Kerte Kirke i vintermørket og gå ind i en fredfyldt fordybelse i kirken, som er oplyst af levende lys.
I gudstjenesten er indlagt 10 minutters stilhed, og der læses smukke bønner og tekster.
Vi lytter til dejlig musik og synger gode salmer og sange.
Alle er hjerteligt velkomne.


 

Orte: Foredrag af Ballonskipperen

Tirsdag d. 4. februar 2020 kl. 14.30 i Orte Sognehus, Orte Byvej 11

Foredrag med bro-ingeniør og ballonskipper, professor emeritus og medlem af Chr. Jensen, Cederfeldsgade, Aarup. Bjarne Jensen vil fortælle om sit spændende liv med rejser og ballonfærd. Vi skal høre og se billeder om en rejse til Rocky Mountains (klapperslange, bjørne mmm), måske også om andre rejser rundt om i verden, og naturligvis om oplevelserne som ballonskipper.

Kom og lyt med, alle er velkomne!


Menighedsrådsmøde i konfirmandstuen onsdag 12. februar 2020 kl. 17:00


Menighedsrådsmøde i konfirmandstuen onsdag 11. marts 2020 kl. 17:00


“Pølsevogns-gudstjeneste” fredag d. 3. april 2020 kl. 17:00

Familiegudstjeneste om påsken, med ”Kirketeatret” v/ Jens Jødal.
 Efter gudstjenesten spiser vi os mætte ved pølsevognen ved kirken.
Se evt mere på Kirketeaterets hjemmeside


Glæd jer til
Søndag d. 19. april 2020 kl. 16.00, hvor der er koncert i Kerte Kirke med Stig Rossen.


SORGGRUPPEN FOR VESTFYN

Det er blevet mere ”tilladt” at fortælle om sin sorg over at have mistet nogen, man holdt af. Og det er godt! For det hjælper at sætte ord på sin sorg, og det hjælper også at samles med andre, der er i samme situation. Derfor har vi et tilbud om en sorggruppe her i foråret, hen over 6 onsdage, fulgt op af 2 gange i efteråret.
”Vi” er præsterne Karin Dahm Mortensen fra Vissenbjerg Kirke og Susanne Andersen fra Kerte, Orte og Skydebjerg Kirker.

Sorggruppen samles i
Sognelokalerne i Vissenbjerg,
Vestergade 4A,
5492 Vissenbjerg.

Det er helt underordnet, om du har oplevet at miste for nylig eller for flere år siden.
Ring for spørgsmål og tilmelding til
Susanne Andersen, tlf. 6443 1247,  eller LSAN@km.dk
Karin Dahm Mortensen, tlf. 6447 1006, kdmo@km.dk

Kunne du tænke dig at dele dine tanker med andre? Så er sorggruppen for voksne efterladte et tilbud til dig. Download folderen her

Sorggruppen er for voksne, der har mistet en nærtstående, det være sig for nylig eller for længere tid siden. Gruppen er et trygt rum, hvor vi alle har tavshedspligt. Gruppen ledes af os to præster, og den er åben på tværs af geografiske skel.
En sorggruppe er et fortroligt sted, hvor man mødes med andre som har mistet, og som derfor kender til sorgen og afmagten, i den forandrede hverdag.
På møderne taler vi om, hvad der er sket siden sidst, og hvert møde er tilrettelagt efter en fast ramme, så alle får mulighed for at fortælle sin egen historie, og blive hørt.
Det er gratis at være med i sorggruppen, som er et tilbud til voksne der har oplevet dødsfald i sin nærmeste kreds.

Vel mødt i sorggruppen!