Præsten

SOGNEPRÆST
susanne-2
Lili Susanne Kreiler Holm Andersen
Kerte Præstegård
Kertevej 56, 5560 Aarup
tlf: 64431247
LSAN@km.dk

Henvendelser om kirkelige handlinger til sognepræsten.
Præsten har ikke fast kontortid, men tager telefonen, eller tager imod i præstegården, når det er muligt.
Hvis præsten ikke svarer, er man meget velkommen til at indtale en besked på telefonsvareren.
_____

Sommerhilsen fra præsten!
Sommeren er måske nok en mere stille tid i kirkerne – men der er gudstjeneste hver søndag i sommertiden i mindst én af pastoratets tre kirker.
Selv holder jeg sommerferie i tiden fra mandag d. 24. juni til og med mandag d. 22. juli.
I denne periode passes embedet af præsterne i Vissenbjerg, i størstedelen af perioden af sognepræst Karin Dahm Mortensen.
Der vil være henvisning på min telefonsvarer og på min mail.
Vil man tilmelde konfirmander til næste år eller andet, der ikke er hastesager, så send mig gerne en mail, som jeg besvarer efter ferien: LSAN@km.dk

Jeg vil gerne sige en stor tak til alle, som jeg har mødt og møder i forbindelse med mit virke som præst. Tak for den store tillid, jeg møder, og for såvel de glade som de sørgelige øjeblikke, vi deler med hinanden.

Vi ses måske i sommerens løb – og under alle omstændigheder ønsker jeg jer en god sommer!
Med venlig hilsen Susanne Andersen.